صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

دماوند ( جبهه شمالی - تيغه غرب يال پناهگاه ها)


14 تا 17 دی 1384

طبق قرار قبلی، روز سه شنبه ساعت 14:30 از ترمينال شرق بوسيله مينی بوس و يک وانت که حمل بارها را عهده دار بود از ترمينال شرق به سمت ناندل حرکت کرديم .
ناندل دهکده زيبايی است که مسير آن از جاده هراز (60 کيلومتر مانده به آمل ، بين تونل هفت و هشت) جدا شده و بعد از حدود 20 کيلومتر جاده خاکی به آن می رسيم . چون مينی بوس به مقصد آمل می رفت همه سوار وانت شده و از پيچ و تاب جاده به سمت ناندل رفتيم و ساعت حدود هفت شب به روستا رسيديم . تيم در حال صعود جبهه شمالي دماوند در بين راه ، دماوند و آن همه عظمت را ديده و برای صعود برنامه ريزی می کرديم . پس از رسيدن به دهکده به تقسيم بار و مرتب کردن کوله پشتی پرداخته و شام خورديم و آماده خوابيدن بوديم که خبر دار شديم مادر آقای صالحی (راهنمای دماوند) فوت کردند و چند لحظه جهت تسليت خدمت آقای صالحی رسيديم و بعد خوابيديم .
صبح ساعت 6:30 حرکت به طرف پناهگاه 4000 آغاز شد در حاليکه در ابتدای مسير برف خيلی کم بود ولی بعد برفکوبی آغاز شده و سرعت حرکت کم شد. هوا نيز صاف بود تا ساعت 14 که به پناهگاه 4000 رسيديم و بعد از صرف ناهار و استراحت به هماهنگی برنامه روز بعد پرداختيم . قرار شد دو نفر در پناهگاه بمانند و يک گوشی بی سيم نزدشان باشد . شب زودتر خوابيديم و صبح بعد از صرف صبحانه در حاليکه گوشی بی سيم همراه داشتيم به سمت بالا رفتيم . مسير بعد از حدود يکصد متر به سمت راست متمايل شده و با عبور از يخچال به ابتدای يال مورد نظر می رسد . به علت بار سنگين و ارتفاع ، خيلی آرام تا ارتفاع حدود 4800 متر رفتيم و همانجا محلی را برای چادر آماده نموده و چادر را برپا کرديم . ساعت حدود 12 بود و به علت احتمال نرسيدن به قله همانجا مانده و روز جمعه دو نفر از اعضای گروه به قصد قله حرکت کردند. اوايل صبح باد کمی در جريان بود که در اواسط روز بسيار شديد شد . تيم حمله بعد از عبور از يک دهليز و عبور از بين دو يخچال در ارتفاع حدود 5500 متر به يک گرده عظيم ريزشی رسيدند . تا قبل از گرده وجود چند پرچم ، نشانگر صعود بود ولی روی گرده هيچ نشانه ای از صعود نبود و تيم روی ديواره ريزشی و يخ زده به سمت قله پيش می رفت . در انتهای گرده و ارتفاع حدود 5600 متر باد بسيار شديد گروه را از رسيدن به تيغه شمالي دماوند قله محروم ساخت و گروه مجبور شد با حدود 60 متر فاصله به سمت پايين برگردد . در اين بين از ارتفاع 4000 متر به بالا طوفان شديد ديد را کم کرده بود. تيم حمله پس از رسيدن به محل چادر ، سريعا" چادر را جمع کرده و به پناهگاه 4000 برگشت . آن شب را در پناهگاه مانده و صبح در ميان باد به سمت ناندل حرکت کرديم . در ساعت 13 روز شنبه با سلامت کامل به ناندل برگشته با يک وانت به جاده هراز و سپس با اتوبوس به تهران برگشتيم.
نکته بسيار مهم اينکه عبور از اين يال در تابستان نيز در قسمت دهليز و گرده احتياج به حمايت دارد و از مسير مذکور برگشت امکان پذير نيست.

نفرات تيم : نويد چيذری (سرپرست) - احمد رضا بابايی - وحيد حاج حسينی - ماکان عرفانی - علی خير خواه - سيد حسين عظيمیاستاندارد CSS