صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

گزارش دو روز آخر صعود به قله‌ی گاشربروم2

کاوه کاشفی

کاوه کاشفی، سرپرست تيم اعزامی هيات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران به قله‌ی گاشربروم2 در تابستان 88 پس از بازگشت به بارگاه اصلی اين کوه، رخدادهای دو روز آخر را چنين گزارش کرد:
«روز يکشنبه 28 تيرماه، يونس رضاخاني، محمد نصيري، محمد نادريان، مجتبي رحمان ن‍ژاد، حميدرضا سنجري و سيدمحمد سيدآقايي در قالب گروه اول تيم يازده نفره‌ی استان تهران در بارگاه سوم اين کوه در ارتفاع حدود 7100 متر در حال استراحت بودند. در اين حين گروه دوم به‌همراه سرپرست و پزشک تيم در بارگاه دوم به سر می‌بردند. ساعت 15:40 با توجه به پيش‌بيني‌هاي هواشناسي دريافت شده، 4 نفر از اعضاء گروه اول شامل محمد نادريان، حميدرضا سنجري، محمد نصيري و مجتبي رحمان‌نژاد در هوايي ناآرام، بادی با سرعت حدود 40 كيلومتر که پودر برف را در هوا پراکنده می‌کرد، جهت برپايي بارگاه چهارم اقدام به صعود نمودند اين در حالي بود كه طبق اطلاعات هواشناسي وضعيت هوا رو به بهبود بود اما دوامي بيش از يک روز و نيم نداشت.
به سمت بارگاه چهارم گاشربروم2 گروه از مناطق يخ زده و سنگي در حالي عبور كرد كه تمام طناب ثابت‌هاي مربوط به سال‌هاي قبل در زير برف و يخ مدفون شده بود. آنها پس از بيرون کشيدن طناب‌ها ساعت 9 شب يکشنبه موفق به برپايي بارگاه چهارم در ارتفاع حدود 7500 متر شدند.
كمپ چهارم گورستاني از چادرهاي متلاشي شده تيم هاي سال هاي قبل بود و تيم تهران در اين فصل، نخستين تيمی بود که در اين ارتفاع چادرهايش را برپا می‌کرد.
روز بعد، حوالی ساعت 5:35 بامداد دو نفر از گروه اول شامل آقايان محمد نادريان و مجتبي رحمان ن‍ژاد، بارگاه چهارم را به سوی قله ترك کردند و مدتي پس از آن‌ 2 عضو ديگر گروه مسير بازگشت به بارگاه سوم را در پيش گرفتند.
عبور از زير هرم سنگي قله كه تراورسي طولاني در ارتفاع بالاي 7500 متر مي‌باشد، باعث می‌شود نفرات در امان از گزند باد با سرعت مناسبي صعود خود را ادامه دهند. پس از حدود سه ساعت و نيم، تراورس طولاني با شيب تند و بدون ثابت‌گذاري پايان يافته و گروه 2 نفری کوهنوردان تهرانی به 3 نفر از اعضاي تيم سراب كه از نيمه‌های شب قبل، صعود خود را از بارگاه سوم شروع کرده بودند، می‌رسند. گفتنی است، يک نفر از کوهنوردان سراب پس از رسيدن به محل بارگاه چهارم به بارگاه سوم بازگشته بود.
 قله گاشربروم2 پس از تراورس، هر پنج کوهنورد ايرانی ادامه‌ی مسير را در دهليزي با شيب حدود 40 تا 50 درجه بدون ثابت‌گذاری و در مدت زمانی نزديک به 1 ساعت صعود کردند. حدود 10:30 صبح دوشنبه 29 تيرماه تيم درحالی بالای دهليز قرار گرفت که باد شديدي از جنوب غرب شدت گرفته بود. شيب ادامه‌ی مسير تا قله تندتر شده بود، و مه منطقه را فرا می‌گرفت. بنابراين اعضای تيم 120 متر ثابت‌گذاری را تا ساعت 12:45 انجام دادند.
ساعت 13:45 تيم به زير نقاب برفي كه به علت بارش هاي جديد در نزديکی قله تشکيل شده بود و بسيار شكننده و خطرناك مي‌نمود، رسيد. ظاهرا مدت طولاني كسي بر روي نقاب گام ننهاده بود، و کوهنوردان ايرانی نيز از قدم گذاشتن روي آن خودداري کرده و پس از ثبت چند عكس و فيلم به سرعت به سمت بارگاه چهارم سرازير می‌شوند.
پس از حدود 1 ساعت در مسير بازگشت قله تيم به دو كوهنورد به‌نام‌های لوئيس باربرو تبعه اسپانيا و جاشك تلر تبعه لهستان برخورد می‌کند. به‌علت كمبود وقت و شرايط بد جوي در هنگام عصر به آنها هشدار می‌دهند، اما آن دو همچنان برای رسيدن به قله ادامه می‌دهند. ايرانيان ساعت 16:00 پس از جمع آوري بارگاه چهارم به سمت بارگاه سوم راهي می‌شوند و ساعت 18:30 مورد استقبال گروه دوم شامل آقايان كاوه كاشفي، دكتر عليرضا بهپور، علي نصيري، مسعود طاهري و اميد آمحمدي قرار می ‌گيرند.
 بارگاه دوم گاشربروم2 با فرا رسيدن تاريكي و بازنگشتن دو كوهنورد خارجي، يك چراغ پيشاني در حالت چشمك‌زن برای راهنمايی آنها بيرون چادر قرار داده شد. سرانجام ساعت 22:00 كوهنورد لهستاني توانست خود را به بارگاه سوم برساند. او پس از رسيدن از گم شدن همنوردش خبر داد. وي ادعا كرد كوهنورد اسپانيايي بدون توجه به ممانعت‌هاي او از نقاب برفي بالا رفت و ديگر از او خبري نشد.
تا ساعت ثبت اين گزارش که دوم مرداد 88 است، تنها يكبار و آن هم فرداي روز صعود چراغ لوئيس اسپانيايي در ارتفاع حدود 7600 متر ديده شد. متاسفانه تيم اسپانيا و ديگر تيم هاي مستقر به علت هواي نامساعد و فاصله زياد نتوانستند اقدامي صورت دهند و همچنان اثري از وي در دست نيست.»


استاندارد CSS