صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

صعود قله ساكا


ارتفاع : 3300 متر
منطقه : لواسان - استان تهران - البرز مركزي
قله هاي مجاور : مهرچال (3920 متر) - آتشكوه (3730 متر) - ريزان (3650 متر) - پرسون (3100 متر)

مسير صعود : حركت از روستاي افجه - صعود غربي ترين يال جنوبي قله - گذر از كمربندهاي سنگي اين يال - قله ساكا - فرود بطرف گردنه شمالي قله ، واقع بر يال جنوبي آتشكوه - فرود از طريق يكي از يال هاي مشترك ريزان و آتشكوه به سمت شرق - حركت بطرف دشت هويج - بازگشت به روستاي افجه

نفرات تيم : محمد حاج ابوالفتح - آرزو اسديان
زمان اجراي برنامه : جمعه 4 بهمن ماه 1381

قله ساکا از روستاي افجهقله مخروطي شكل ساكا با ارتفاع تقريبي 3300 متر در شمال شرق منطقه لواسانات تهران واقع شده است. شايد هيبت همسايه شمالي آن , آتشكوه , و زيبايي برج ريزان , باعث كمرنگ تر شدن حضور قله ساكا در اين منطقه شده باشد ولي نزديكتر بودن قله آن به روستاي افجه كه در دامنه جنوبي اين كوه و در پاي يال هاي سنگي آن واقع شده است , دسترسي به قله ساكا را _ حداقل در نگاه اول _ ساده تر كرده است.
قله هاي مهرچال (3920 متر) , آتشكوه (3730 متر) , ريزان (3650 متر) و پرسون (3100 متر) قله هاي مجاور آن هستند كه از اين ميان , تنها آتشكوه از طريق گردنه شمالي ساكا و يال جنوبي آتشكوه به آن متصل است.
در شرق قله , دشت كوچك و زيباي گرچال موسوم به دشت هويج قرار دارد كه مسير نرمال قله هاي ريزان , آتشكوه , پرسون و سياه چال از آن مي گذرد. يك تا يك و نيم ساعت پياده روي از روستاي افجه و در جهت شمال (در امتداد رودخانه و در مسير مالرو) ما را به اين دشت زيبا و مرتفع مي رساند.
روستاي كند در جنوب غرب و افجه در جنوب شرق قله ساكا , نزديك ترين آبادي هاي مجاور آن محسوب مي شوند. گرچه باغباني هنوز مشغله اصلي ساكنين قديمي اين منطقه ( كه داراي قدمت تاريخي نيز مي باشد) بشمار مي رود ولي با افزايش ساخت و ساز خانه هاي ويلايي , چهره اين منطقه به يك ييلاق نشين تبديل مي شود. هر روز اتوبوس هايي از تهران ( چهارراه تهرانپارس) به اين منطقه عازم مي شوند كه اين علاوه بر تاكسي هايي است كه از تجريش و تهرانپارس راهي گلندوك مركز لواسان مي شوند.
جهت دسترسي به گلندوك , پس از طي مسافتي حدود 25 كيلومتر از تهران و با گذر از گردنه قوچك به لشگرك مي رسيم. مسير از اينجا دو شاخه مي شود كه مسير سمت راست (شرق) پس از حدود 5 كيلومتر به گلندوك مركز لواسان مي رسد. در طول اين مسير و در سمت چپ جاده (شمال) , قله هاي مهرچال , آتشكوه و ساكا ديده مي شوند. روستاي افجه حدود 8 كيلومتري شمال شرق گلندوك قرار دارد و تمامي مسير جاده آن آسفالت مي باشد.
يال جنوبي ساکاصبح روز جمعه ساعت 7:30 از روستاي افجه , كمي بعد از ميدان ده به سمت چپ منحرف شده و با عبور از يك پل ماشين رو بطرف گردنه اي كه در غرب افجه قرار دارد حركت مي كنيم. مسير از كنار چند خانه روستايي و از كنار چند باغ عبور كرده و ارتفاع مي گيرد. از همين جا مي توانيم قله ساكا و تمام مسيرمان را بر روي يال جنوب غربي قله ببينيم. اين يال با كمي انحراف به طرف غرب رفته و سپس مستقيم به سمت شمال و قله مي رود. دو كمربند سنگي جبهه جنوبي كوه و همچنين اين يال را قطع مي كنند. گرچه براي گذر از اين قسمت ها لازم است دست به سنگ شويم , ولي انتخاب مسير صحيح و آمادگي جسماني , عبور بدون دردسر از اين قسمت هاي سنگي را تضمين خواهد كرد.
ساعت 8:45 پس از گذراندن يك شيب تند به ابتداي يك مسير تقريباً صاف مي رسيم. در اين قسمت از يال مي توانيم كل مسيرمان را به خوبي ببينيم. نيم ساعت بعد يعني ساعت9:15 براي خوردن صبحانه در پاي اولين رگه سنگي توقف مي كنيم. خوردن صبحانه 15 دقيقه و گذر از كمربند سنگي اول 45 دقيقه از وقتمان را مي گيرد. حالا ساعت 10:15 دقيقه است و در ابتداي قسمت كم شيبي هستيم كه پس از حدود يك ساعت برف كوبي ما را از بالاي كمربند سنگي اول به ابتداي دومين رگه سنگي كوه مي رساند. 5 دقيقه استراحت باعث تجديد قوا مي شود. 11:15 دقيقه است كه درگير سنگها مي شويم. گرچه در ابتدا ، مسير ساده تر ما را به اشتباه به سمت چپ (غرب) مي كشاند ولي نهايتاً متوجه اشتباه اوليه شده و از سمت راست اين گرده سنگي خودمان را به بالاي دومين كمربند سنگي ساكا مي رسانيم. از اينجا تا قله تنها يك شيب كوتاه ديگر مانده است .ساعت 12:30 دقيقه است و ما اين شيب آخر را در 45 دقيقه طي مي كنيم. نزديك قله برفكوبي سنگين شده است ولي چشم انداز فوق العاده زيباي منطقه خستگي را از تن دور مي كند.
ساعت 13:15 روي قله ايستاده ايم. در سمت غرب , جبهه شرقي مهرچال و ديواره هاي شرقي آن خودنمايي مي كنند. يك يال طولاني مهرچال را به آتشكوه متصل مي كند كه اين دومي درست در شمال ساكا واقع است. در شرق آتشكوه , يك قله فرعي (شاخك شرقي آتشكوه) يال سنگي شرقي آتشكوه را به برج زيباي ريزان وصل مي كند. ادامه خط الراس در حالي كه ارتفاع كم مي كند قله هاي كوچك تر پرسون و سياه چال را تشكيل مي دهد كه در شرق ساكا قرار دارند. دماوند سفيد پوش نيز بالاتر از تمامي اين ارتفاعات در شرق ايستاده است.
کمربند سنگي روي يال جنوبي ساکاساعت 13:45 در حالي كه قله آتشكوه ما را به سوي خود مي خواند از جبهه شمالي ساكا سرازير مي شويم , گرجه مي دانيم روز كوتاه زمستاني و ابرهاي سياهي كه از غرب وارد منطقه مي شوند صعود آتشكوه را در اين برنامه دشوار مي كند.
يال شمالي ساكا بسيار پربرف بوده و نقاب هاي برفي بزرگي روي آن تشكيل شده است. اين مسئله باعث مي شود فرودمان را با احتياط و وسواس بيشتري انجام دهيم. يك ساعت بعد در حالي كه گردنه شمالي ساكا را پشت سر گذاشته ايم روي يال جنوبي آتشكوه ارتفاع مي گيريم تا ديدمان روي منطقه بيشتر شود. 40 دقيقه براي خوردن ناهار و عكاسي توقف مي كنيم ولي هواي سرد و ابرهايي كه نزديك مي شوند ما را به پايين هدايت مي كنند. محمد سعادتي , دوست كوهنوردي كه از صعود آتشكوه برمي گردد در مسير بازگشت همراه ماست . يالي كه محمد سعادتي از آن صعود كرده و از شرق دشت هويج به گردنه شمالي ساكا مي رسد را براي فرود انتخاب مي كنيم. ساعت 16:40 دشت هويج هستيم و سپس از راه مالرو راهي افجه مي شويم.

عکس ها از محمد حاج ابوالفتح

استاندارد CSS