صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

صعود قله شاهو


منطقه پاوه در كردستان
ارتفاع از سطح دريا:3390 متر
سرپرست:افشين منيفي
تاريخ:پنجم شهريور ماه 1381 شمسي

در باره منطقه: قله شاهو(يا شاهكوه) در 46 درجه و 28 دقيقه شرقي و 35 درجه شمالي از مهمترين قلل منطقه كردستان به شمار مي رود.اين قله در منطقه اي كه به پلنگانه خوانده مي شود از شمال به دشت قلبي،از شرق به رودخانه آب شاهبقي،از غرب به شهر پاوه و از جنوب به روستاي منصور آباد در جاده روانسر-پاوه محدود مي شود،در دامنه هاي منطقه پاوه و پلنگانه در ارتفاع كم درختان بلوط به وفور يافت مي شوند كه در كنار درختان بنه يا به زبان كردي ونوشك و انجير پوششي جنگلي به منطقه ميدهند.در ارتفاع بالاتر گون و آويشن و انواع بسياري از گياهان پوشش گياهي بسيار غني و پرباري را فراهم آورده. از ديگر گياهان منطقه مي توان به كنگر،ريواس و سيموكه اشاره كرد كه خوراكي بوده و به فراواني وجود دارند.
زبان محلي مردم كردي با لهجه پاوه اي است و باغداري طريقه امرار معاش اكثر مردم مي باشد و پرورش گاو،بز و گوسفند در حد كمتر اوقات مردم را پر مي كند .در هر حال در سالهاي اخيرپرورش توت فرنگي به طور وسيعي رواج يافته و منبع درآمد خوبي براي اهالي به شمار مي رود هر چند بسياري از جوانان مهاجرت به شهرهاي بزرگ و تجارت كالا از مرز را ترجيح ميدهند.
از نظر زمين شناسي منطقه به گونه اي است كه غارهاي زيادي ديده مي شوند از جمله يك غار در كوه پرو و غاري با دهانه نسبتا بزرگ در ارتفاع تقريبا 500 متري از جاده در نزديكي بنچله حدود 20 كيلومتر بعد از روانسر و از همه مهمتر غار قوري قلعه كه تاكنون تا دو تالار آن براي بازديد عموم آماده شده و هنوز اكتشاف آن به پايان نرسيده است.
چگونگي اجراي برنامه:اعضاي گروه آقايان افشين منيفي و مهران غفاري بوده كه راس ساعت 30/5 صبح در ميدان امام حسين كرمانشاه در ابتداي جاده پاوه به يكديگر ملحق شده سفر با وسيله شخصي آغاز مي شود.پس از روانسر و گذشتن از دوراهي جوانرود،پس از طي حدود 100 كيلومتر از كرمانشاه در فاصله ده كيلومتري پاوه به روستاي شمشيرمي رسيم و پس از پارك كردن اتومبيل و پوشيدن لباسها در ساعت 7 صبح شركت در بزم طبيعت آغاز مي شود.از كنار درمانگاه روستا راهي نسبتا عريض وارد باغها مي شود.اين باغها كه شامل درختان گردو و توت مي باشند از چشمه اي در دامنه شاهو سيراب مي شوند.در هر درخت هرچند بزرگ بجز چند گردو،ثمري ديده نمي شود كه اين بي باري حاصل ناسازگاري طبيعت در بهار امسال با برف سنگين بيموقع مي باشد.
در امتداد جويبار حركت را ادامه مي دهيم.ساعت 8 در سايه سار درختان صبحانه اي با شير،بيسكويت و چاي صرف ميشود.ساعت 45/8 حركت كرده و با چند استراحت يك دقيقه اي تا ساعت 10 صبح كوله ها را با خود حمل مي كنيم.پس از خروج از باغها در امتداد راه مالرويي كه عليرغم شيب تند دامنه غربي شاهو،حركت در آن بسيار راحت صورت مي گيرد در امتداد شرق مسير ادامه مي يابد.جالب اينجاست كه تا ساعت 30/9 هنوز آفتاب بر تن ما نتابيده و در سايه شاهو حركت مي كرديم.
ساعت 10 كوله ها را بر زمين گذاشته و تنها مقداري ميوه و آب برداشته و راه مالرو را ادامه مي دهيم.ساعت 05/12 به گردنه اي ميرسيم كه راه مالرو در آنجا خاتمه مي يابد.روي گردنه قلل زيادي ديده ميشوند كه همگي تقريبا هم اندازه هستند اما به نظر مي رسد يالي كه به سمت راست مي رودبه بلندترين نقطه ختم شود.ناگهان به خاطر مي آورم كه كليد و كارت ماشين را در كوله جا گذاشته ام . نگراني بر ما مستولي شد و ترجيح داديم در حاليكه 40 يا حداكثر50 دقيقه ديگر به رسيدن به قله بيشتر نمانده از ادامه مسير صرفنظر كنيم. بنابر اين در ساعت 20/12 روي يك قله فرعي مراسم را بجا آورده و جاي تك تك دوستان شقايق را خالي كرديم.تنها ده دقيقه از مناظر بسيار بديع لذت برده و با سرعت به سمت كوله ها حركت كرديم.ساعت 30/13 به كوله ها رسيده و قبل از هر چيز مطمئن شديم كه دست نخورده اند.ساعت 05/14 به اولين باغ و چشمه پر آب و سرد آن رسيديم و نهار را آماده كرديم.اين نهاركه شامل برنج و خورشت خلال كه از غذاهاي سنتي كرمانشاه است ،با منطقه كردستان و كوههاي زاگرس همخواني لذت بخشي داشت به طوريكه ما را تا ساعت 10/15 در كنار چشمه نگه داشت.ادامه مسير تا كنار ماشين كه چند گپ دوستانه با افراد محلي چاشني آن بود 40 دقيقه به طول انجاميد.از روستاي شمشير تا كرمانشاه ايستگاههاي بازرسي زيادي ديده ميشد كه به دليل سفررياست مجلس شورا به منطقه بود و همين امر باعث شد تا كمي ديرتر و در ساعت 20/17 به كرمانشاه برسيم.

جاي همه دوستان خالي


استاندارد CSS