صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
فروشگاه آنلاين
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب


دايره المعارف كوههاي ايران

معرفي دايره المعارف

قلمرو كوهستاني ايران نخستين دايره المعارف كوههاي ايران مي باشد كه در قالب يك پايگاه اطلاعاتي بر روي شبكه جهاني اينترنت ايجاد گشته است. اين پايگاه در تابستان 1381 و با هدف اطلاع رساني راه اندازي ، و به دو زبان فارسي و انگليسي تجهيز شده است.
قلمرو كوهستاني ايران فعاليت خود را بصورت مستقل آغاز نموده و به هيچ نهاد ، سازمان ، باشگاه و يا گروه ورزشي خاصي وابسته نمي باشد. اطلاعات مندرج در اين پايگاه ، بطور داوطلبانه از طرف جامعه كوهنوردي ايران و همچنين محققان و پژوهشگراني كه در حيطه قلمرو كوهستاني ايران فعاليت مي كنند ، تامين مي شود.

انگيزه ها و اهداف

دايره المعارف كوههاي ايران ، بعنوان يك پروژه فراگير ، همزمان با سال بين المللي كوهها (2002) تشكيل و تاسيس شده و با اهداف زير كار خود را آغاز كرده است :

الف) انتخاب سال 2002 بعنوان سال بين المللي كوهها از طرف سازمان ملل متحد و سازمانهاي تابعه ، نمايانگر اهميت كوهها و مناطق كوهستاني در سراسر كره زمين مي باشد. از اين رو كليه سازمانها ، تشكل ها و انجمن هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با كوهها و كوهستانها در سراسر دنيا در يك حركت و اقدام جهاني به پاسداشت اين سال پرداخته اند. اين پايگاه اطلاعاتي نيز در اين سال و با هدف همراهي و همگامي با اين حركت جهاني ايجاد شده است.

ب) راه اندازي اين پايگاه اطلاعاتي ، حركتي به منظور مدون سازي و مكتوب كردن اطلاعات و دانش كوهها و تجربيات مرتبط با كوهنوردي در ايران بشمار مي رود.

ج) ايجاد اين پايگاه ، تلاشي به منظور مجتمع ساختن اطلاعات و دانش ناشي از تحقيقات پژوهشگران و محققان در قلمرو كوهستاني ايران بوده است.

د) از جمله اهداف اين پايگاه اطلاعاتي ، فرهنگ سازي و اطلاع رساني در جهت حفاظت از محيط كوهستان و جلوگيري از تخريب اين بخش از زيست بوم جهاني مي باشد.

ه) رشد و گسترش سريع اينترنت و سرويس هاي مبتني بر آن ، از جمله وب و همچنين طيف گسترده و بيشمار مخاطبان آن - بيش از 400 ميليون نفر مخاطب در سراسر جهان در سال 2002 ميلادي - وب را بعنوان مردمي ترين و اصلي ترين ابزار اطلاع رساني در عصر حاضر معرفي كرده است. در چنين شرايطي ، لزوم ايجاد يك پايگاه اطلاع رساني بر روي شبكه اينترنت - به عنوان بستري مناسب- محركي براي اجراي اين پروژه بوده است.

مندرجات پايگاه

نواحي كوهستاني ايران : حاوي اطلاعاتي درباره رشته كوههاي مختلف ايران ، غارها ، يخچالهاي طبيعي ، درياچه هاي كوهستاني ، پوشش گياهي ، پوشش جانوري و ...
فهرست كوههاي ايران : اطلاعاتي جامع درباره قلل مختلف ايران مشتمل بر مختصات جغرافيايي ، زمين شناسي ، تصاوير ، مسيرهاي كوهنوردي ، مسيرهاي صعود زمستاني ، پناهگاه ها و جانپناه ها ، چشمه ها ، گزارش صعودها و...
گزارش برنامه ها : حاوي گزارش برنامه هاي مختلف اجرا شده در مناطق كوهستاني ايران از جمله راهپيمايي ، كوهپيمايي ، صعود قله ، صعود ديواره ، غار نوردي ، جنگل نوردي ، شناسايي منطقه و ...
مقالات : مجموعه اي از مقالات مرتبط با كوهستان و كوهنوردي در ايران
انتشارات : راهنماي كليه كتب ، مجلات ، نقشه ها و ديگر محصولات فرهنگي منتشر شده مرتبط با كوههاي ايران
نقشه ها : شامل نقشه و كروكي از مناطق مختلف كوهستاني ايران
آرشيو عكس : گنجينه اي از تصاوير كوهها و مناطق كوهستاني ايران
گروههاي كوهنوردي : مشخصات و اطلاعات مربوط به كليه گروهها و تشكل هاي كوهنوردي فعال در ايران
تجهيزات كوهنوردي : راهنماي فروشندگان و توليدكنندگان وسايل كوهنوردي در ايران
تورهاي كوهستان : راهنماي تورهاي كوهنوردي و طبيعت گردي در ايران
برنامه هاي پيشنهادي : معرفي قلل و مناطق ديدني در قلمرو كوهستاني ايران و پيشنهاد بهترين زمان اجراي بر نامه و ديدار از آنها
تقويم : تقويم فعاليت هاي مرتبط با كوه و كوهنوردي در ايران مشتمل بر سمينار ها ، نمايشگاه ها ، مسابقات ، صعودهاي سراسري و ...
پيش بيني وضع هوا : به منظور كمك به اجراي برنامه هاي ايمن تر در قلمرو كوهستاني ايران
اخبار : با هدف ايجاد يك مركز خبري فعال ، موثق و به روز در زمينه فعاليت هاي مرتبط با كوه و كوهنوردي

محمد حاج ابوالفتح
مدير پايگاه


استاندارد CSS