صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
فروشگاه آنلاين
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

لطفاً بمنظور تکميل جدول زير ، اطلاعات ، مطالب ، مقالات ، تصاوير و گزارش برنامه هاي
خود را به آدرس stuff@mountainzone.ir ارسال کنيد.
 
قله
ارتفاع (متر)
منطقه / رشته کوه
دماوند
5671
البرز مرکزي
خلنو
4375
البرز مرکزي
آزاد کوه
4375
البرز مرکزي
ناظر
4350
البرز مرکزي
پالون گردن
4250
البرز مرکزي
کلون بستک
4200
البرز مرکزي
سرکچال
4150
البرز مرکزي
وروشت
4100
البرز مرکزي
خرسنگ
4100
البرز مرکزي
توچال
3960
البرز مرکزي
مهرچال
3920
البرز مرکزي
آتشکوه
3850
البرز مرکزي
شاه نشين
3850
البرز مرکزي
سيالان
4250
البرز غربي
شاه البرز
4200
البرز غربي
خشچال
4180
البرز غربي
ناز
4100
البرز غربي
کهار
4050
البرز غربي
علم کوه
4850
منطقه تخت سليمان
خرسان شمالي
4680
منطقه تخت سليمان
خرسان جنوبي
4659
منطقه تخت سليمان
تخت سليمان
4659
منطقه تخت سليمان
سياه سنگ
4604
منطقه تخت سليمان
هفت خوان
4537
منطقه تخت سليمان
چالون
4516
منطقه تخت سليمان
سياه گوک جنوبي
4500
منطقه تخت سليمان
سياه گوک شمالي
4445
منطقه تخت سليمان
سياه کمان
4472
منطقه تخت سليمان
شانه کوه
4465
منطقه تخت سليمان
کالاهو
4412
منطقه تخت سليمان
گردونکوه
4402
منطقه تخت سليمان
ميان سه چال
4348
منطقه تخت سليمان
لشگرک
4256
منطقه تخت سليمان
زرين کوه
4200
منطقه تخت سليمان
آلانه سر
4050
منطقه تخت سليمان
کرما کوه
4020
منطقه تخت سليمان
پسند کوه
4000
منطقه تخت سليمان
سياه ليز
3975
منطقه تخت سليمان
سبلان
4811
آذربايجان
يخچال
3580
زاگرس - الوند همدان
اَردک و مَردک
3486
زاگرس - الوند همدان
دائم برف
3450
زاگرس - الوند همدان
الوند
3428
زاگرس - الوند همدان
کلاغ لانه
3410
زاگرس - الوند همدان
قزل ارسلان
3250
زاگرس - الوند همدان
چهار قله
3184
زاگرس - الوند همدان
کلاه قاضي
3125
زاگرس - الوند همدان
آلمابلاغ
2997
زاگرس - الوند همدان
کرکس
2995
زاگرس - الوند همدان

استاندارد CSS