صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
فروشگاه آنلاين
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

 

مقررات سايت

قلمرو كوهستاني ايران فعاليت خود را در چارچوب ظوابط و مقرراتي كه در زير خواهد آمد انجام مي دهد. اين مقررات در تاريخ 10/5/81 تنظيم شده و هر از چند گاهي مورد بازبيني و تغييرات احتمالي قرار خواهد گرفت. آخرين نسخه اين مقررات را هميشه مي توانيد در آدرس  http://www.mountainzone.ir/termsfa.htm  پيدا كنيد.
قلمرو كوهستاني ايران از تمامي مراجعه كنندگان به اين سايت خواهشمند است پيش از استفاده از مطالب اين سايت , مقررات زير را مطالعه نمايند.

1- سلب مسووليت

  • كوهنوردي و سنگ نوردي از جمله ورزشهاي خطرناك محسوب مي شوند ؛ لذا قلمرو كوهستاني ايران از كليه مراجعه كنندگان به اين سايت خواهشمند است كه پيش از اقدام به اجراي هر برنامه اي ، از توانمندي ها و امكانات خود در اجراي آن برنامه اطمينان حاصل كرده و سپس اقدام به اجراي آن نمايند. قلمرو كوهستاني ايران يك پايگاه اطلاع رساني بوده و در قبال خطرات احتمالي ناشي از استفاده از مطالب اين سايت ، هيچگونه مسوليتي را به عهده نمي گيرد.

  • قلمرو كوهستاني ايران در قبال تعهدات اشخاص و شركتهايي كه در اين سايت اقدام به درج آگهي مي كنند ، مسووليتي ندارد.

2- مالكيت حقوق معنوي

  • قلمرو كوهستاني ايران پايبند به قوانين مربوط به حقوق مالكيت معنوي بوده و نيز خواستار رعايت حقوق مزبور توسط مراجعه كنندگان به اين سايت مي باشد.

  • كليه تصاوير , مقالات و مطالب مندرج در پايگاه قلمرو كوهستاني ايران با ذكر نام بوده و حقوق مالکيت معنوي آنها محفوظ است. ارسال هرگونه مطلب , مقاله , تصوير , گزارش برنامه , نقشه , ... به قلمرو كوهستاني ايران به منزله موافقت با استفاده از آن در سايت (تحت شرايط فوق الذکر) تلقي مي گردد.

  • قلمرو كوهستاني ايران خود را مجاز به انتخاب , ويرايش و تصحيح تمامي يا قسمتهايي از مطالب ارسالي به اين سايت مي داند.

  • قلمرو كوهستاني ايران هيچگونه مسووليتي را در قبال چاپ و انتشار مطالب ارسالي و مندرج در اين سايت , توسط اشخاص يا شركت هاي ثالث به عهده نمي گيرد.

3- حقوق شخصي

  • قلمرو كوهستاني ايران در برخي از صفحات سايت خود اقدام به جمع آوري اطلاعاتي از قبيل نام , نشاني پست الكترونيك , آدرس صفحات اينترنت و يا مشخصات ديگري از شخص /شركت متبوع مي نمايد. اطلاعات فوق الذكر به منظور ايجاد شبكه قلمرو كوهستاني ايران و ارتباط با اعضاي آن بوده و به منظور احترام به حقوق شخصي افراد به هيچ عنوان بدون اطلاع و موافقت قبلي در اختيار اشخاص يا شركت هاي ديگر قرار نخواهد گرفت.

 

استاندارد CSS